Language of document :

A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2018. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EN, FM, GL kontra Ryanair Designated Activity Company

(C-629/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski gradski sad

Az alapeljárás felei

Felperesek: EN, FM, GL

Alperes: Ryanair Designated Activity Company

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 25. cikkével, hogy a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten2 alapuló keresetekre vonatkozóan a jogvita keletkezését megelőzően létrejött megállapodással kötnek ki választott joghatósági okot?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.)

2 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.