Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski gradski sad (Bulgaria) la 8 octombrie 2018 – EN, FM, GL/Ryanair Designated Activity Company

(Cauza C-629/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski gradski sad

Părțile din procedura principală

Reclamanți: EN, FM, GL

Pârâtă: Ryanair Designated Activity Company (RYANAIR DAC)

Întrebarea preliminară

Este posibil, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 al Parlamentului European și al Consiliului, să se stabilească prin convenția părților, încheiată înainte de apariția litigiului, competența judiciară pentru acțiuni introduse în temeiul Regulamentului nr. 261/20042 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1)

2 JO 2004, L 46, p. 1, Ediţie specială, 07/vol. 12, p. 218.