Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 8. oktobra 2018 – EN, FM, GL/Ryanair Designated Activity Company

(Zadeva C-629/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: EN, FM, GL

Tožena stranka: Ryanair Designated Activity Company

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 , da izbirna pristojnost za začetek postopka na podlagi Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 temelji na dogovoru, ki je bil sklenjen, preden je prišlo do spora?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).