Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputio Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Njemačka) - Verbraucherzentrale Berlin eV protiv DB Vertrieb GmbH

(predmet C-583/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Verbraucherzentrale Berlin eV

Tuženik: DB Vertrieb GmbH

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 2. stavak 6. Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača1 tumačiti na način da obuhvaća i ugovore na temelju kojih trgovac nije izravno obvezan pružiti uslugu, nego potrošač stječe pravo na popust na usluge koje će zatražiti u budućnosti?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

2.    Može li se izuzeće „ugovora za usluge prijevoza putnika” iz članka 3. stavka 3. točke (k) Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača tumačiti na način da se primjenjuje i na slučajeve u kojima potrošač ne prima izravno uslugu prijevoza, nego stječe pravo na popust prilikom sklapanja ugovora o prijevozu u budućnosti?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)