Language of document :

2018 m. rugsėjo 20 d. Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verbraucherzentrale Berlin eV / DB Vertrieb GmbH

(Byla C-583/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Verbraucherzentrale Berlin eV

Atsakovė: DB Vertrieb GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių1 2 straipsnio 6 punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis taip pat apima sutartis, pagal kurias vartotojas įgyja teisę gauti nuolaidą ateityje užsakomoms paslaugoms, nors prekiautojas nėra tiesiogiai įpareigojamas teikti paslaugą?

Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.    Ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 3 straipsnio 3 dalies k punkte numatyta sektorinė išimtis sutartims „dėl keleivinio transporto paslaugų“ turi būti aiškinama taip, kad ji taip pat taikoma tais atvejais, kai vartotojas kaip atlygį gauna ne tiesiogiai transporto paslaugą, o veikiau teisę gauti nuolaidą ateityje sudaromoms transporto paslaugų sutartims?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).