Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) 5. oktoobril 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda versus Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(kohtuasi C-627/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Vastustaja: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/15891 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks) artikli 17 lõikes 1 abi tagasinõudmise õiguste kasutamiseks ette nähtud aegumistähtaega kohaldatakse ainult suhetes Euroopa Liidu ja selle liikmesriigi vahel, kes on abi tagasinõudmise otsuse adressaat, või tuleb seda kohaldada ka suhetes selle riigi ja vaidlustaja vahel tema ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi saaja staatuses?

Kui järeldatakse, et seda tähtaega kohaldatakse ka suhetele abi tagasinõudmise otsuse adressaadiks oleva liikmesriigi ja ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi saajate vahel, siis kas see tähtaeg kehtib ainult tagasinõudmisotsuse vastuvõtmise menetlusele või ka selle otsuse täitmise menetlusele?

Kui järeldatakse, et seda tähtaega kohaldatakse suhetele abi tagasinõudmise otsuse adressaadiks oleva liikmesriigi ja ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi saajate vahel, siis kas tuleb arvestada, et igasugune komisjoni või asjaomase liikmesriigi akt, mis on seotud ebaseadusliku abiga, katkestab selle tähtaja, isegi kui seda akti ei ole tagasi nõutava abi saajale kätte toimetatud?

Kas nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/1589 artikli 16 lõikega 2 ning liidu õiguse põhimõtetega ― konkreetselt tõhususe põhimõttega ja põhimõttega, et riigiabi on ühisturuga kokkusobimatu ― on vastuolus, et tagasi nõutava abi pealt kogunenud intressile kohaldatakse aegumistähtaega, mis on lühem kui nimetatud määruse artiklis 17 ette nähtud tähtaeg, nagu tsiviilseadustiku artikli 310 lõike 1 punktis d sätestatud aegumistähtaeg?

____________

1 ELT 2015, L 248, lk 9