Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. listopada 2018. uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) – Nelson Antunes da Cunha, Lda protiv Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(predmet C-627/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranke glavnog postupka

Podnositelj prigovora: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Ovrhovoditelj: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se zastarni rok za izvršavanje ovlasti u vezi s povratom potpore, koji je propisan u članku 17. stavku 1. Uredbe Vijeća (EU) 2015/15891 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, samo na odnose između Europske unije i države članice kojoj je upućena odluka o povratu potpora ili i na odnose između te države i podnositelja prigovora kao korisnika potpore koja se smatra nespojivom sa zajedničkim tržištem?

U slučaju utvrđenja da se navedeni rok također primjenjuje na odnose između države članice kojoj je upućena odluka o povratu potpora i korisnika potpora koje se smatraju nespojivima sa zajedničkim tržištem, treba li smatrati da se taj rok odnosi samo na postupak donošenja odluke o povratu ili i na njezinu ovrhu?

U slučaju utvrđenja da se navedeni rok također primjenjuje na odnose između države članice kojoj je upućena odluka o povratu potpora i korisnika potpora koje se smatraju nespojivima sa zajedničkim tržištem, treba li smatrati da se taj rok prekida bilo kojom radnjom Komisije ili države članice o kojoj je riječ, a koja je povezana s nezakonitom potporom, iako o takvoj radnji korisnik potpore koju valja vratiti nije bio obaviješten?

Protivi li se članku 16. stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. i pravnim načelima Unije – konkretno, načelima djelotvornosti i nespojivosti državnih potpora s jedinstvenim tržištem – da se na kamate obračunane na potporu koju valja vratiti primjenjuje zastarni rok poput onoga propisanog u članku 310. stavku 1. točki (d) Código Civila (Građanski zakonik, Portugal), koji je kraći nego što je to rok propisan u članku 17. navedene uredbe?

____________

1 SL 2015., L 248, str. 9.