Language of document :

2018 m. spalio 5 d. Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Byla C-627/18)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Išieškojimo prašantis asmuo: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1589, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles, 17 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagalbos išieškojimo senaties terminas taikomas tik santykiams tarp Europos Sąjungos ir valstybės narės, kuriai skirtas sprendimas išieškoti pagalbą, ar jis galioja ir santykiams tarp šios valstybės narės ir pareiškėjos, kuri gavo pagalbą, pripažintą nesuderinama su bendrąja rinka?

2.    Jei būtų nuspręsta, kad šis senaties terminas taikomas ir valstybės narės, kuriai skirtas sprendimas išieškoti pagalbą, santykiams su pagalbos, kuri pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, gavėju, ar turi būti laikoma, kad jis taikomas tik sprendimo išieškoti pagalbą priėmimo etape ar ir šio sprendimo vykdymo etape?

3.    Jei būtų nuspręsta, kad šis senaties terminas taikomas ir valstybės narės, kuriai skirtas sprendimas išieškoti pagalbą, santykiams su pagalbos, kuri pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, gavėju, ar turi būti laikoma, kad šis terminas gali būti nutraukiamas Komisijai arba valstybei narei priėmus bet kokią su neteisėta pagalba susijusią priemonę, net jeigu apie tokią priemonę nebuvo pranešta išieškotinos pagalbos gavėjui?

4.    Ar pagal 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 16 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos principus, visų pirma, veiksmingumo principą ir valstybės pagalbos nesuderinamumo su bendrąja rinka principą, draudžiama palūkanoms, skaičiuojamoms nuo išieškotinos pagalbos, taikyti trumpesnį nei reglamento 17 straipsnyje nustatytą senaties terminą, kaip antai Civilinio kodekso 310 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą senaties terminą?

____________