Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Handelsgericht Wien (Αυστρία) στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 – Austrian Airlines AG κατά MG, NF

(Υπόθεση C-566/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Handelsgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εναγομένη και εκκαλούσα: Austrian Airlines AG

Ενάγοντες και εφεσίβλητοι: MG, NF

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν τα άρθρα 5 και 7, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 20041 , την έννοια ότι οι επιβάτες αεροπορικών εταιριών μπορούν να έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως δυνάμει του κανονισμού περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της ίδιας κρατήσεως, όταν η εναλλακτική πτήση στην οποία ο πραγματικός αερομεταφορέας μετέφερε τον επιβάτη ματαιώθηκε ή καθυστέρησε για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ωρών, με αποτέλεσμα η κατά το άρθρο 7 του κανονισμού αποζημίωση να μην είναι κατ’ αποκοπή ποσό, αλλά να συνδέεται με τον αριθμό των ματαιώσεων ή με την έκταση της ματαιώσεως και της συναφούς καθυστερήσεως;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, πώς μπορεί τούτο να συμβαδίσει με την αρχή που διατυπώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Νοεμβρίου 2009, Sturgeon κ.λπ. (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07)2 , σύμφωνα με την οποία το άρθρο 5 του κανονισμού έχει την έννοια ότι οι επιβάτες πτήσεων με καθυστέρηση πρέπει να εξομοιώνονται με τους επιβάτες πτήσεων που ματαιώθηκαν ως προς τους κανόνες για την αποζημίωση, δεδομένου ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2012, Nelson κ.λπ. (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-581/10 και C-629/10)3 , ότι οι άνω των τριών ωρών καθυστερήσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της κατ’ αποκοπή αποζημιώσεως;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).

2     ECLI:EU:C:2009:716

3     ECLI:EU:C:2012:657