Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. září 2018 HF proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 29. června 2018 ve věci T-218/17, HF v. Parlament

(Věc C-570/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: HF (zástupce: A. Tymen, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2018 ve věci T-218/17,

A v důsledku toho,

vyhověl návrhovým žádáním navrhovatele uplatněným v prvním stupni, a v důsledku toho

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. června 2016, kterým byla zamítnuta jeho žádost o pomoc,

uložil dalšímu účastníkovi řízení náhradu nemajetkové újmy posouzené aequo et bono ve výši 90 000 euro,

uložil dalšímu účastníkovi řízení náhradu řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení práva na to být vyslechnut – Porušení čl. 41 odst. 1 písm. a) Listiny;

Porušení čl. 41 odst. 1 Listiny – Zkreslení argumentů navrhovatele – Porušení povinnosti uvést odůvodnění soudem prvního stupně;

Porušení čl. 31 odst. 1 Listiny – Porušení čl. 12a odst. 1 a 3 a článku 24 statutu.

Navrhovatel dále napadá rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut jeho návrh na náhradu škody z důvodu, že sporné zrušení nebylo zrušeno.

____________