Language of document :

Valitus, jonka HF on tehnyt 10.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-218/17, HF v. parlamentti, 29.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-570/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: HF (edustaja: A. Tymen, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 29.6.2018 asiassa T-218/17 antama tuomio on kumottava

ja tämän seurauksena

valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja näin ollen

Euroopan parlamentin 30.6.2016 tekemä päätös, jolla hänen avustamispyyntönsä hylättiin, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan valittajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä korvaus, jonka kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 90 000 euroa

vastaaja on velvoitettava vastaamaan kaikista molemmissa oikeusasteissa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen – perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen

perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan rikkominen – kantajan väitteiden vääristäminen – ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitelleen tuomioistuimen perusteluvelvollisuuden laiminlyönti

perusoikeuskirjan 31 artiklan 1 kohdan rikkominen – henkilöstösääntöjen 12 a artiklan 1 ja 3 kohdan ja 24 artiklan rikkominen.

Lisäksi valittaja riitauttaa ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitelleen tuomioistuimen ratkaisun hylätä hänen vahingonkorvausvaatimuksensa sillä perusteella, että riidanalaista päätöstä ei kumottu.

____________