Language of document :

A Törvényszék (első kibővített tanács) T-218/17. sz., HF kontra Parlament ügyben 2018. június 29-én hozott ítélete ellen HF által 2018. szeptember 10- én benyújtott fellebbezés

(C-570/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: HF (képviselő: A. Tymen ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A bíróság helyezze hatályon kívül a T-218/17. sz. ügyben 2018. június 29-én hozott ítéletet;

Következésképpen:

adjon helyt a fellebbező elsőfokú eljárásban előadott kérelmeinek, következésképpen

semmisítse meg a Parlament 2016. június 30-i, a fellebbező segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító határozatát;

kötelezze a másik felet az ex aequo et bono 90 000 euróra becsült nem vagyoni kára megtérítésére;

a másik felet kötelezze mindkét fokon az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A meghallgatáshoz való jog megsértése – A Charta 41. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.

A Charta 41. cikke (1) bekezdésének megsértése – a fellebbező érveinek elferdítése – Az indokolási kötelezettség elsőfokú bíróság általi megsértése.

A Charta 31. cikke (1) bekezdésének megsértése – A személyzeti szabályzat 12a. cikke (1) és (3) bekezdéseinek, valamint 24. cikkének megsértése.

Egyébiránt a fellebbező vitatja az elsőfokú bíróság azon döntését, hogy a vitatott határozat megsemmisítésének elmaradása miatt nem adott helyt a fellebbező kártérítési kérelmeinek.

____________