Language of document :

2018 m. rugsėjo 10 d. HF pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-218/17 HF / Parlamentas

(Byla C-570/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: HF, atstovaujama advokato A. Tymen

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2018 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-218/17,

ir todėl,

pripažinti apeliantės reikalavimus pirmojoje instancijoje pagrįstais,

panaikinti 2016 m. birželio 30 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriuo buvo atmestas jos pagalbos prašymas,

įpareigoti kitą proceso šalį atlyginti neturtinę žalą, ex aequo et bono įvertintą 90 000 eurų,

įpareigoti kitą proceso šalį atlyginti visas bylinėjimosi abejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Teisės būti išklausytam pažeidimas – Chartijos 41 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas;

Chartijos 41 straipsnio 1 dalies pažeidimas – Apeliantės nurodytų argumentų iškraipymas – Bendrojo Teismo pareigos motyvuoti nesilaikymas;

Chartijos 31 straipsnio 1 dalies pažeidimas – Statuto 12a straipsnio 1 ir 3 dalių ir 24 straipsnio pažeidimas.

Be to, apeliantė ginčija Bendrojo Teismo sprendimą atmesti jos prašymą atlyginti žalą grindžiant tuo, kad ginčijamas sprendimas nebuvo panaikintas.

____________