Language of document :

Recurs introdus la 10 septembrie 2018 de HF împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 29 iunie 2018 în cauza T-218/17, HF/Parlamentul

(Cauza C-570/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: HF (reprezentant: A. Tymen, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentului

anularea Hotărârii tribunalului din 29 iunie 2018 pronunţate în cauza T-218/17.

În consecinţă

admiterea concluziilor formulate de recurentă în primă instanţă;

anularea deciziei Parlamentului European din 30 iunie 2016 de respingere a cererii sale de asistenţă;

obligarea intimatului la repararea prejudiciului său moral evaluat ex aequo et bono la suma de 90 000 de euro;

obligarea intimatului la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în ambele proceduri.

Motivele și principalele argumente

Încălcarea dreptului de a fi ascultat – Încălcarea articolului 41 alineatul (1) litera (a) din cartă;

Încălcarea articolului 41 alineatul (1) din cartă – Denaturarea argumentelor recurentei – Încălcarea de către prima instanţă a obligaţiei sale de motivare;

Încălcarea articolului 31 alineatul (1) din cartă – Încălcarea articolului 12a alineatele (1) şi (3) şi a articolului 24 din statut.

De altfel, recurenta contestă decizia primei instanţe de respingere a cererii sale în despăgubire cu motivarea că nu a fost anulată decizia contestată.

____________