Language of document :

Pritožba, ki jo je HF vložila 10. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 29. junija 2018 v zadevi HF/Parlament, T-218/17

(Zadeva C-570/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: HF (zastopnik: A. Tymen, avocate)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 29. junija 2018 v zadevi T-218/17,

in zato

ugoditev predlogom pritožnice na prvi stopnji in zato

razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 30. junija 2016, s katero je bila zavrnjena njena prošnja za pomoč,

naložitev drugi stranki, da povrne nepremoženjsko škodo, ocenjeno ex aequo et bono v višini 90.000 EUR,

naložitev drugi stranki, da plača vse stroške na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev pravice do izjave – Kršitev člena 41(1)(a) Listine;

Kršitev člena 41(1) Listine – Izkrivljanje trditev pritožnice – Kršitev obveznosti obrazložitve s strani prvostopenjskega sodišča;

Kršitev člena 31(1) Listine – Kršitev členov 12a(1) in (3) ter 24 Kadrovskih predpisov.

Poleg tega pritožnica izpodbija odločitev prvostopenjskega sodišča o zavrnitvi odškodninskega zahtevka zaradi neobstoja razglasitve ničnosti izpodbijane odločbe.

____________