Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2018. uputio cour d'appel de Mons (Belgija) – Wagram Invest SA protiv État belge

(predmet C-640/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Mons

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Wagram Invest SA

Druga stranka u postupku: État belge

Prethodna pitanja

Omogućuje li se pojmom istinitog i poštenog prikaza iz članka 2. stavka 3. Četvrte direktive 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava1 da, kad dioničko društvo kupi financijsku aktivu, unos u račun dobiti i gubitaka eskonta povezanog s dugom s rokom dospijeća duljim od jedne godine, na koji se ne obračunavaju kamate, i unos nabavne cijene imovine u aktivu bilance pod odbitak navedenog eskonta, s obzirom na načela procjene iz članka 32. navedene direktive?

Treba li sintagmu „u izuzetnim slučajevima” kojom se uvjetuje primjena članka 2. stavka 5. Direktive Vijeća od 25. srpnja 1978., na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) [UEEZ-a, koji je postao članak 50. stavak 2. točka (g) UFEU-a] o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava i kojom se omogućava izuzimanje iz primjene jedne (druge) odredbe navedene direktive tumačiti na način da se ta odredba može primijeniti samo ako je utvrđeno da se ne može poštovati načelo istinitog i poštenog prikaza poštovanjem odredbi te direktive, ovisno o slučaju, dostavljanjem dodatne napomene u prilozima u skladu s člankom 2. stavkom 4. navedene direktive?

Treba li prednost dati primjeni članka 2. stavka 4. navedene direktive tako da se, samo ako se dodatnom napomenom ne omogućuje da se osigura stvarna primjena načela istinitog i poštenog prikaza iz članka 2. stavka 3. navedene direktive, može primijeniti mogućnost izuzimanja iz primjene odredbe te direktive koja je uspostavljena u članku 2. stavku 5. te direktive i to samo u izuzetnim slučajevima?”

____________

1     Četvrta direktiva Vijeća od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 16.).