Language of document :

A cour d'appel de Mons (Belgium) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wagram Invest SA kontra État belge

(C-640/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperes: Wagram Invest SA

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv1 2. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott megbízható és valós kép elve lehetővé teszi-e, hogy amennyiben egy részvénytársaság pénzügyi eszközt vásárol, a fent hivatkozott irányelv 32. cikkében szereplő értékelési elvekre figyelemmel az egy évnél későbbi időpontban fizetendő, kamatokkal nem járó követeléshez kapcsolódó leszámítolást szerepeltessék az eredménykimutatásban, az eszköz beszerzési árát pedig az említett leszámítolás levonásával megjelenítsék a mérleg eszközoldalán?

Úgy kell-e értelmezni [az EGK-]Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja [jelenleg az EUMSZ 50. cikk (2) bekezdésének g) pontja] alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660 negyedik tanácsi irányelv 2. cikke (5) bekezdése alkalmazásának feltételét képező és ezen irányelv (egy másik) rendelkezésének alkalmazásától való eltérést engedő »kivételes eset« fogalmát, hogy e rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha megállapítást nyert, hogy a megbízható és valós kép elvének tiszteletben tartása ezen irányelv rendelkezéseinek a tiszteletben tartásával, adott esetben az említett irányelv 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően a mellékletekben szereplő további információkkal kiegészítve, nem érhető el?

Elsőbbségi alkalmazást kell-e biztosítani a fent hivatkozott irányelv 2. cikke (4) bekezdésének oly módon, hogy csak kivételesen, abban az esetben lehet alkalmazni az irányelv rendelkezésének alkalmazásától való eltérés 2. cikk (5) bekezdésében biztosított lehetőségét, ha további információk nem teszik lehetővé az említett irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében szereplő megbízható és valós kép elvének alkalmazását?

____________

1 A Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv (HL L 222., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 21. o.)