Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Mons (Belgia) la 12 octombrie 2018 – Wagram Invest SA/État belge

(Cauza C-640/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Mons

Părțile din procedura principală

Apelantă: Wagram Invest SA

Intimat: État belge

Întrebările preliminare

Noțiunea de imagine fidelă prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din A patra directivă 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale1 permite, în momentul achiziționării unei imobilizări financiare de către o societate pe acțiuni, înscrierea în debitul contului de profit și pierdere a unui scont legat de o datorie mai veche de un an, fără dobânzi și înscrierea prețului de achiziție a imobilizării în activul bilanțului cu deducerea scontului respectiv, ținând seama de principiile de evaluare prevăzute la articolul 32 din directiva citată anterior?

Expresia „în cazuri excepționale”, care condiționează aplicarea articolului 2 alineatul (5) din Directiva Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale și care permite înlăturarea aplicării unei (alte) dispoziții a directivei menționate trebuie interpretată într-un sens în care această dispoziție se poate aplica numai în măsura în care se constată că respectarea principiului imaginii fidele nu poate fi garantată de respectarea dispozițiilor acestei directive, dacă este cazul, completată de o mențiune suplimentară în anexe, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din directiva menționată?

Trebuie să se aplice cu prioritate articolul 2 alineatul (4) din directiva citată anterior, astfel încât doar în cazul în care o mențiune suplimentară nu permite să se asigure aplicarea efectivă a principiului imaginii fidele consacrat la articolul 2 alineatul (3) din directiva menționată, se poate aplica facultatea de a înlătura aplicarea unei dispoziții a acestei directive instituite prin articolul 2 alineatul (5) din aceasta, numai în cazuri excepționale?

____________

1     A patra directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (JO L 222, p. 11, Ediție specială, 17, vol. 1, p. 21).