Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Βέλγιο) στις 10 Οκτωβρίου 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL κατά Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Υπόθεση C-632/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Καθού: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Προδικαστικά ερωτήματα

Δύνανται τα σημεία 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 και 20.33 του κανονισμού (ΕΕ) 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 , να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι χωριστή θεσμική οντότητα, η οποία έχει τεθεί υπό τον έλεγχο φορέα της γενικής κυβερνήσεως, πρέπει να θεωρηθεί ως μη εμπορικού χαρακτήρα και ότι επομένως υπάγεται στον τομέα της γενικής κυβερνήσεως αν έχει τα χαρακτηριστικά θυγατρικού χρηματοοικονομικού οργανισμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξεταστεί το κριτήριο της εκθέσεώς της σε κίνδυνο;

Δύναται μονάδα που λειτουργεί υπό τον έλεγχο φορέα της γενικής κυβερνήσεως να χαρακτηριστεί ως θυγατρικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, κατά την έννοια των σημείων 2.21 έως 2.23, 2.27 και 2.28 του κανονισμού (ΕΕ) 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α)     για τον λόγο ότι η ρύθμιση της δραστηριότητάς της από αυτόν τον φορέα γενικής κυβερνήσεως της αφαιρεί τον έλεγχο επί των περιουσιακών της στοιχείων, όταν της αφήνει την ικανότητα να αποφασίζει για τη χορήγηση των ενυπόθηκων δανείων που παρέχει, για τη διάρκειά τους, για το ύψος τους και για ορισμένους από τους όρους τους, αλλά καθορίζει άλλα στοιχεία τους και ιδίως το επιτόκιο των δανείων αυτών·

β)     για τον λόγο ότι, ιδίως, η εγγύηση που παρέχεται από αυτόν τον φορέα γενικής κυβερνήσεως στα δάνεια που αυτή συνάπτει τής αφαιρεί τον έλεγχο επί των υποχρεώσεών της, χωρίς να εξετάζονται ο σκοπός και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εγγυήσεως υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της και της υποκείμενης οικονομικής πραγματικότητας;

____________

1 EE L 174, σ. 1.