Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 10. oktoobril 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL versus Institut des Comptes nationaux (ICN)

(kohtuasi C-632/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Vastustaja: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta1 punkte 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 ja 20.33 tuleb tõlgendada nii, et valitsusasutuse kontrolli all olevat eraldiseisvat institutsionaalset üksust tuleb pidada turuväliseks ja see kuulub seega valitsemissektorisse, kui sellel on varasid hoidva finantsasutuse tunnused, ilma et oleks vaja analüüsida selle üksuse riski kandmist puudutavat kriteeriumi?

2.    Kas valitsusasutuse kontrolli all tegutsevat üksust võib lugeda varasid hoidvaks finantsasutuseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta punktide 2.21-2.23, 2.27 ja 2.28 tähenduses

a)    põhjendusel, et asjaolu, et see valitsusasutus reguleerib tema tegevust, võtab talt kontrolli oma vara üle, ehkki sellega on talle jäetud võime otsustada tema antavate hüpoteeklaenude andmise üle, nende kestuse, summa ja teatud tingimuste üle, määrates samas kindlaks muud tegurid, eelkõige nende laenude intressimäära;

b)    põhjendusel, et eelkõige selle valitsusasutuse antavad tagatised tema võetavatele laenudele võtavad talt kontrolli tema kohustuste üle, analüüsimata aga niisuguse tagatise eesmärki ja mõju, arvestades käesoleva asja asjaolusid ning selle aluseks olevat tegelikku majanduslikku olukorda?

____________

1 ELT L 174, lk 1.