Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. listopada 2018. uputio Conseil d'État (Belgija) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL protiv Institut des Comptes nationaux (ICN)

(predmet C-632/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Tuženik: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Prethodna pitanja

Treba li točke 2.22., 2.23., 2.27., 2.28. i 20.33. Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji1 tumačiti na način da posebno institucionalno tijelo, stavljeno pod kontrolu opće države, treba smatrati netržišnim tijelom koje stoga proizlazi iz sektora opće države ako ima značajke zatvorenog financijskog društva a da nije potrebno ispitati kriterij njegova izlaganja riziku?”

„Može li se tijelo koje funkcionira pod kontrolom opće države kvalificirati kao zatvoreno financijsko društvo u smislu točaka 2.21. do 2.23., 2.27. i 2.28. Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa:

uz obrazloženje da mu se oduzima kontrola nad njegovom aktivom time što spomenuta opća država uređuje njegovu djelatnost, iako mu se ostavlja mogućnost odlučivanja o davanju hipotekarnih kredita koje odobrava, njihovu trajanju, iznosu i nekim njihovim uvjetima, pri čemu se određuju neki drugi elementi, osobito kamatna stopa koja se na njih primjenjuje;

uz obrazloženje da mu, među ostalim, jamstvo koje daje opća država za zajmove koje ugovara, oduzima kontrolu nad njegovom pasivom, pri čemu se ne ispituju svrha i učinci takvog jamstva ovisno o njegovim značajkama u ovom slučaju i ekonomskoj stvarnosti na kojoj se transakcija temelji?

____________

1 SL L 174, str. 1.