Language of document :

A Conseil d'état (Belgium) által 2018. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL kontra Institut des Comptes nationaux (ICN)

(C-632/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'état

Az alapeljárás felei

Felperes: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Alperes: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 és 20.33 pontját, hogy valamely kormányzati ellenőrzés alá helyezett külön gazdasági egységet nem piaci jellegűnek kell tekinteni, és ezért a kormányzati szektorba kell besorolni, amennyiben a captive finanszírozók jellemzőivel rendelkezik, anélkül, hogy a kockázatnak való kitettségére vonatkozó kritériumot vizsgálni kellene?

Valamely kormányzati ellenőrzés alatt működő egységet a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.21–2.23, 2.27 és 2.28 pontja alapján captive finanszírozónak lehet-e minősíteni:

azzal az indokkal, hogy tevékenységének ezen kormányzati szerv általi szabályozása megfosztja az eszközei feletti rendelkezés jogától, jóllehet meghagyja számára az általa nyújtott jelzáloghitelek odaítéléséről, futamidejéről, összegéről és egyes feltételeiről való döntési jogosultságot, ugyanakkor ezek egyéb feltételeit, így az alkalmazott kamatlábat is meghatározza

azzal az indokkal, hogy az általa felvett kölcsönökhöz ezen kormányzati szerv által nyújtott garanciavállalás megfosztja a kötelezettségei feletti rendelkezés jogától, anélkül hogy az ilyen garanciavállalás célját és hatásait a jelen ügy vonatkozásában és a mögöttes gazdasági gyakorlatra tekintettel megvizsgálnák?

____________

1 HL 2013. L 174., 1. o.