Language of document :

2018 m. spalio 10 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Byla C-632/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL 

Atsakovas: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos1 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 ir 20.33 punktus reikia aiškinti taip, kad atskirą institucinį subjektą, kurį kontroliuoja viešosios valdžios institucija, reikia laikyti ne rinkos subjektu ir todėl priskirti prie valdžios sektoriaus, jeigu jis turi priklausomos finansų įstaigos savybių, ir nereikia vertinti jam tenkančios rizikos kriterijaus?

2.    Ar subjektą, kurio veiklą kontroliuoja viešosios valdžios institucija, galima priskirti prie priklausomų finansų įstaigų, kaip jos suprantamos pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos 2.21–2.23, 2.27 ir 2.28 punktus:

a)    remiantis tuo, kad ši viešosios valdžios institucija, reglamentuodama jo veiklą, neleidžia jam disponuoti savo turtu, tačiau palieka įgaliojimus spręsti dėl jos leidžiamų hipoteka užtikrintų paskolų suteikimo, jų trukmės, dydžio ir kai kurių jų sąlygų, nors nustato kitus elementus, tarp jų – šioms paskoloms taikomą palūkanų normą;

b)    remiantis tuo, kad, be kita ko, dėl garantijos, kurią ši viešosios valdžios institucija suteikia jo imamoms paskoloms, jis netenka savo įsipareigojimų kontrolės, nevertinant tokios garantijos tikslo ir poveikio atsižvelgiant į jos sąlygas konkrečiu atveju ir į susijusias ekonomines realijas?

____________

1 OL L 174, p. 1.