Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 10. oktobra 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Zadeva C-632/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Tožena stranka: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba odstavke 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 in 20.33 Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov1 razlagati tako, da je treba ločeno institucionalno enoto pod nadzorom države obravnavati kot netržno in torej kot tako, ki spada v sektor države, če ima značilnosti lastne finančne institucije, ne da bi bilo treba analizirati merilo njene izpostavljenosti tveganju?

Ali je mogoče enoto pod nadzorom države opredeliti kot lastno finančno institucijo v smislu odstavkov od 2.21 od 2.23, 2.27 in 2.28 Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov:

ker ji zakonodaja navedene države o njeni dejavnosti ne dovoljuje razpolaganja s sredstvi, dopušča pa ji, da odloča o dajanju hipotekarnih posojil, njihovem trajanju, znesku in nekaterih pogojih, vendar določa druge elemente, zlasti obrestne mere, ki se zanje uporabljajo;

ker zaradi garancije, ki jo navedena država daje za posojila, ki jih sklepa, ne razpolaga s svojimi obveznostmi, brez analize namena in posledic take garancije glede na značilnosti v obravnavani zadevi in s tem povezano ekonomsko realnost?

____________

1 UL L 174, str. 1.