Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2018. uputio cour d'appel de Paris (Francuska) – A protiv Daniela B, UD, AFP, B, L

(predmet C-649/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A

Tuženici: Daniel B, UD, AFP, B, L

Prethodno pitanje

Sud se treba izjasniti o pitanju dopuštaju li europski propisi, a osobito

članak 34. UFEU-a,

odredba članka 85.c (izmijenjene) Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu1 ,

odredba o unutarnjem tržištu iz članka 3. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine2 ,

to da država članica Unije na svojem državnom području nametne ljekarnicima koji su državljani druge države članice Unije posebna pravila koja se odnose na:

zabranu privlačenja klijenata postupcima i sredstvima koji se smatraju protivnima ugledu struke u smislu trenutno važećeg članka R 4235-22 francuskog Zakonika o javnom zdravlju?

zabranu poticanja pacijenata na zlouporabu lijekova u smislu trenutno važećeg članka R 4235-64 francuskog Zakonika o javnom zdravlju?

obvezu poštovanja dobrih praksi u izdavanju lijekova koje je odredilo javno tijelo države članice, što također zahtijeva uvrštavanje upitnika o zdravstvenom stanju u postupak naručivanja lijekova na internetu i zabranu naplaćivanja usluge plaćenog referenciranja u smislu važeće verzije odluke francuskog ministra socijalne skrbi i zdravstva od 28. studenoga 2016.?

____________

1     SL L 311, str. 67. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.)

2     Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini ) (SL L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.)