Language of document :

A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Daniel B, UD, AFP, B, L

(C-649/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperesek: Daniel B, UD, AFP, B, L

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság adjon választ arra a kérdésre, hogy az európai jogi szabályozás, nevezetesen

az EUMSZ 34. cikk,

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i (módosított) 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 85c. cikkének rendelkezései,

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikkének belső piaci klauzulája

alapján valamely uniós tagállam a területén előírhatja-e, hogy azok a gyógyszerészek, akik másik tagállam állampolgárai, kötelesek betartani:

a (francia) code de la santé publique (a közegészségügyről szóló törvénykönyv) R 4235–22. cikkének jelenlegi változata értelmében az ügyfélkör szakmai méltósággal ellentétesnek tekintett eljárásokkal és eszközökkel történő megkeresésére vonatkozó tilalomra;

a (francia) code de la santé publique (a közegészségügyről szóló törvénykönyv) R 4235–64. cikkének jelenlegi változata értelmében a betegek túlzott gyógyszerfogyasztásra történő buzdításának tilalmára;

a 2016. november 28-i (francia) szociális és egészségügyi miniszteri rendelet jelenlegi változata értelmében a tagállam hatósága által meghatározott, gyógyszerek kiadására vonatkozó helyes gyakorlatok betartására irányuló kötelezettségre, így többek között az egészségügyi állapotról szóló kérdőívnek az online gyógyszerrendelés folyamatába történő beillesztésével kapcsolatos kötelezettségre és a fizetett reklámszolgáltatás tilalmára

vonatkozó különös szabályokat?

____________

1 HL 2001. L 311., 67. o.

2 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (HL 2000. L 178., 1. o.).