Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Paris (Franța) la 15 octombrie 2018 – A/Daniel B, UD, AFP, B, L

(Cauza C-649/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Pârâți: Daniel B, UD, AFP, B, L

Întrebarea preliminară

Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie să se pronunțe cu privire la problema dacă reglementarea europeană, printre care în special

articolul 34 TFUE,

dispozițiile articolului 85c din Directiva europeană (modificată) 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman1 ,

clauza privind piața internă de la articolul 3 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic2 ,

permit unui stat membru al Uniunii să impună pe teritoriul său farmaciștilor resortisanți ai unui alt stat membru al Uniunii norme specifice privind:

interzicerea atragerii clientelei prin metode și mijloace considerate ca fiind contrare demnității profesiei, conform actualului articol R 4235-22 din Codul sănătății publice din Franța?

interzicerea incitării pacienților la consumul abuziv de medicamente, conform actualului articol R 4235-64 din Codul sănătății publice din Franța?

obligația respectării bunelor practici de eliberare a medicamentelor stabilite de autoritatea publică din statul membru, care impune în plus introducerea unui chestionar privind starea de sănătate în procesul de comandă a medicamentelor online și interzice recurgerea la serviciul de referențiere cu plată, conform actualului ordin din 28 noiembrie 2016 al ministrului (francez) al afacerilor sociale și al sănătății?

____________

1     JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3.

2     Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257).