Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 15. oktobra 2018 – A/Daniel B, UD, AFP, B, L

(Zadeva C-649/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: A

Nasprotne stranke: Daniel B, UD, AFP, B, L

Vprašanje za predhodno odločanje

Sodišču Evropske unije se predloži vprašanje za predhodno odločanje, ali evropski predpisi, med katerimi so zlasti

člen 34 PDEU,

določbe člena 85c (spremenjene) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini1 ,

določba o notranjem trgu člena 3 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu2 ,

državi članici Unije dovoljujejo, da na svojem ozemlju za farmacevte, ki so državljani druge države članice Unije, določi posebna pravila, ki se nanašajo na:

prepoved nagovarjanja strank s postopki in sredstvi, za katere se šteje, da so v nasprotju z dostojanstvom poklica v smislu sedanjega člena R 4235-22 francoskega zakonika o javnem zdravju;

prepoved spodbujanja pacientov k zlorabi zdravil v smislu sedanjega člena R 4235-64 francoskega zakonika o javnem zdravju;

obveznost spoštovanja dobrih praks izdajanja zdravil, kot jih je opredelil javni organ države članice, ki poleg tega zahteva vključitev zdravstvenega vprašalnika v postopek spletnega naročanja zdravil in prepoveduje plačljivo referenciranje, v smislu sedanjega odloka (francoskega) ministra za socialne zadeve in javno zdravje z dne 28. novembra 2016.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 69.

2 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).