Language of document :

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. oktober 2018 – Enercon GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Gamesa Eólica, SL

(SagC-433/17 P) 1

(appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra b) – ugyldighedssag – artikel 53 – EU-farvemærke bestående i forskellige nuancer af grøn – delvis ugyldighedserklæring – hjemvisning til annullationsafdelingen

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Enercon GmbH (ved Rechtsanwalt R.H.F. Böhm og M. Silverleaf, QC)

De andre parter i sagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved D. Botis, V. Ruzek og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede) og Gamesa Eólica, SL (ved abogada A. Sanz Cerralbo)

Konklusion

Appellen forkastes.

Enercon GmbH betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 412 af 4.12.2017.