Language of document :

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 oktober 2018 – Enercon GmbH / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Gamesa Eólica, SL

(Zaak C-433/17 P)1

[Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Nietigheidsprocedure – Artikel 53 – Uniekleurmerk dat bestaat uit uitvloeiende groentinten – Gedeeltelijke nietigverklaring – Terugverwijzing naar de nietigheidsafdeling]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Enercon GmbH (vertegenwoordigers: R. H. F. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf, QC)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (vertegenwoordigers: D. Botis, V. Ruzek en A. Folliard-Monguiral, gemachtigden), Gamesa Eólica, SL (vertegenwoordiger: A. Sanz Cerralbo, abogada)

Dictum

De hogere voorziening wordt afgewezen.

Enercon GmbH wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 412 van 4.12.2017.