Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Korneuburg (Αυστρία) στις 15 Οκτωβρίου 2018 – British Airways Plc κατά MF

(Υπόθεση C-643/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Korneuburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: British Airways Plc

Εφεσίβλητη: MF

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, την έννοια ότι ο πραγματικός αερομεταφορέας δύναται να επικαλεστεί και έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν ανέκυψαν στην πτήση για την οποία είχε κάνει κράτηση ο επιβάτης, αλλά την ίδια ημέρα σε μία –όχι αμέσως– προηγούμενη πτήση του αεροσκάφους το οποίο προοριζόταν να εκτελέσει, στο πλαίσιο συστήματος ακολουθίας πτήσεων, την πτήση για την οποία είχε γίνει η κράτηση του επιβάτη;

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, την έννοια ότι «όλα τα εύλογα μέτρα» που οφείλει να λάβει ο πραγματικός αερομεταφορέας, ώστε όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις να έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως κατά το άρθρο 7 του κανονισμού, πρέπει να αποσκοπούν απλώς και μόνον σε αποφυγή των «έκτακτων περιστάσεων» (στη συγκεκριμένη περίπτωση, χορήγηση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας EUROCONTROL ενός νέου [μεταγενέστερου] Air-Traffic-Control-Slots)· ή απαιτείται επιπλέον από τον πραγματικό αερομεταφορέα η λήψη πρόσθετων εύλογων μέτρων για την αποφυγή ματαιώσεως ή ακόμη και μεγάλης καθυστερήσεως;

Έχει –σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγκαιότητα λήψεως εύλογων μέτρων προς αποφυγή μεγάλης καθυστερήσεως– το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, την έννοια ότι ο αερομεταφορέας, προκειμένου να αποφύγει την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως κατά το άρθρο 7 του κανονισμού, οφείλει, σε περίπτωση μεταφοράς των επιβατών με δύο (ή περισσότερες) πτήσεις, να λάβει εύλογα μέτρα απλώς και μόνον για την αποτροπή καθυστερήσεως της εκτελούμενης από τον ίδιο και επαπειλούμενης με καθυστέρηση πτήσεως· ή ότι οφείλει να λάβει πρόσθετα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η άφιξη του μεμονωμένου επιβάτη στον τελικό του προορισμό με μεγάλη καθυστέρηση (για παράδειγμα με εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς με άλλη πτήση);

____________

1 EE 2004, L 46, σ. 1.