Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 15.10.2018 – British Airways Plc v. MF

(asia C-643/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: British Airways Plc

Vastapuoli: MF

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja voi vedota myös sellaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka eivät ole ilmenneet lentomatkustajan varaamalla lennolla, vaan saman päivän – ei välittömästi tätä edeltäneellä – lennolla, joka suoritettiin lentokoneella, jota oli tarkoitus käyttää matkustajan varaamaan lennon suorittamiseen rotaatiomenettelyssä?

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että ”kaikkien kohtuudella edellytettävien toimenpiteiden”, jotka lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on ollut toteutettava välttääkseen poikkeuksellisten olosuhteiden tapauksessa velvollisuuden asetuksen 7 artiklan mukaisen korvauksen maksamiseen, on kohdistuttava vain ”poikkeuksellisten olosuhteiden” välttämiseen (tässä Euroopan lennonvarmistusjärjestö EUROCONTROLin osoittama uusi (myöhempi) Air-Traffic-Control-Slot), vai vaaditaanko tämän lisäksi, että lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja toteuttaa myös kohtuudella edellytettäviä toimenpiteitä itse lennon peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen välttämiseksi?

Onko – jos todetaan, että itse pitkäaikaisen viivästymisen välttämiseksi lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava kohtuudella edellytettäviä toimenpiteitä – matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että välttääkseen poikkeuksellisten olosuhteiden tapauksessa velvollisuuden asetuksen 7 artiklan mukaisen korvauksen maksamiseen lentoliikenteen harjoittajan on kuljetettaessa lentomatkustajia kahdesta (tai useammasta) lennosta muodostuvalla lentoyhteydellä toteutettava vain kohtuudella edellytettäviä toimenpiteitä itse suorittamansa, viivästymisen uhan alla olevan lennon viivästymisen välttämiseksi, vai onko sen tämän lisäksi toteutettava kohtuudella edellytettäviä toimenpiteitä yksittäisen lentomatkustajan määränpäähän saapumisen pitkäaikaisen viivästymisen välttämiseksi (kuten tutkimalla mahdollisuutta uudelleenreititykseen toiselle lentoyhteydelle)?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.