Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2018. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – British Airways Plc protiv MF

(predmet C-643/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Korneuburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: British Airways Plc

Tuženik: MF

Prethodna pitanja

1.     Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 tumačiti na način da se stvarni zračni prijevoznik može pozvati također na takve izvanredne okolnosti koje se nisu pojavile na letu koji je putnik rezervirao, nego istog dana na letu koji mu prethodio, ali ne neposredno, izvedenom u okviru niza uzastopnih letova sa zrakoplovom predviđenim za izvođenje leta koji je putnik rezervirao?

2.    Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 tumačiti na način da „sve razumne mjere”, koje je stvarni zračni prijevoznik morao poduzeti, kako bi u slučaju postojanja izvanrednih okolnosti otklonio obvezu isplate odštete u skladu s člankom 7. te uredbe, moraju biti usmjerene samo na izbjegavanje „izvanrednih okolnosti” (u konkretnom slučaju na dodjelu novog [kasnijeg] slota kontrole zračnog prometa od strane zračnog nadzora EUROCONTROL); ili se osim toga zahtijeva da stvarni zračni prijevoznik sam poduzme i razumne mjere za izbjegavanje otkazivanja ili dužeg kašnjenja?

3.    Treba li u slučaju prihvaćanja da postoji potreba za razumnim mjerama za izbjegavanje dužeg kašnjenja članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 tumačiti na način da radi otklanjanja obveze u vidu isplate odštete u skladu s člankom 7. te uredbe zračni prijevoznik mora prilikom prijevoza putnika zračnom linijom koja se sastoji od dvaju (ili više) letova poduzeti samo razumne mjere za izbjegavanje kašnjenja leta koji namjerava izvesti i koji može biti zahvaćen kašnjenjem; ili da osim toga mora poduzeti razumne mjere za izbjegavanje dužeg kašnjenja pojedinog putnika na konačno odredište (na primjer, ispitivanjem mogućnosti promjene rezervacije, koja uključuje drugu zračnu liniju)?

____________

1 SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)