Language of document :

A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – British Airways Plc kontra MF

(C-643/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Felperes: British Airways Plc

Alperes: MF

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (3) bekezdését, hogy az üzemeltető légi fuvarozó olyan rendkívüli körülményekre is hivatkozhat, amelyek nem az utas által lefoglalt járaton merültek fel, hanem ugyanaznap egy – nem közvetlenül – azt megelőző járaton, egy több, egymást váltó járat keretében az utas által lefoglalt járathoz igénybe venni tervezett repülőgépen?

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a „minden észszerű intézkedésnek”, amelyet az üzemeltető légi fuvarozó köteles megtenni ahhoz, hogy rendkívüli körülmények fennállása esetében elkerülje a rendelet 7. cikke szerint kártalanítás fizetését, kizárólag a „rendkívüli körülmények” (konkrét esetben új [későbbi] Air-Traffic-Control-Slot-oknak [légiforgalom irányítási résidő] az Európa légügyi felügyeletéért felelős EUROCONTROL általi kiosztása) elhárítására kell irányulnia; vagy az is szükséges, hogy az üzemeltető légi fuvarozó maga a járat törlésének vagy jelentős késésének elkerülése érdekében is hozzon észszerű intézkedéseket?

Úgy kell-e értelmezni – észszerű intézkedések jelentős késés elkerülése érdekében történő megtételének szükségessége esetében – a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a légi fuvarozó, ahhoz, hogy elkerülje a rendelet 7. cikke szerint kártalanítás fizetését, utasok kettő (vagy több) járatból álló repülőút keretében történő fuvarozása esetében kizárólag az általa üzemeltetett, esetleges késéssel fenyegetett járat késésének elkerülése érdekében köteles észszerű intézkedéseket hozni; vagy köteles ezen felül az egyes utasok végső célállomásra történő érkezését érintő jelentős késés elkerülése érdekében (például másik repülőútra történő átfoglalás lehetőségének vizsgálata révén) is észszerű intézkedéseket hozni?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.