Language of document :

2018 m. spalio 15 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje British Airways Plc / MF

(Byla C-643/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: British Airways Plc

Atsakovė: MF

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad skrydį vykdantis oro vežėjas gali remtis tokiomis ypatingomis aplinkybėmis, kurios įvyko ne to skrydžio metu, į kurį keleivis įsigijo bilietą, o vieno iš ankstesnių skrydžių, kuris pagal orlaivių rotacijos principą buvo vykdomas tuo pačiu orlaiviu, kuris buvo numatytas vykdyti skrydžiui, į kurį keleivis įsigijo bilietą, metu?

2.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad „visos pagrįstos priemonės“, kurių privalo imtis skrydį vykdantis oro vežėjas, siekdamas pagal reglamento 7 straipsnį išvengti pareigos mokėti kompensaciją susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, turi būti skirtos tik tam, kad būtų išvengta „ypatingų aplinkybių“ (šiuo atveju kalbama apie naują (vėlesnį) laiko tarpsnį (Air Traffic Control Slot), kurį skiria Europos saugios oro navigacijos organizacija Eurokontrolė), ar skrydį vykdantis oro vežėjas taip pat privalo pats imtis pagrįstų priemonių, kad būtų išvengta skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui?

3.    Ar pripažinus, kad būtina imtis pagrįstų priemonių siekiant išvengti paties atidėjimo ilgam laikui: ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad oro vežėjas, siekdamas pagal reglamento 7 straipsnį išvengti pareigos mokėti kompensaciją, veždamas keleivius skrydžio maršrutu, susidedančiu iš dviejų (ar daugiau) skrydžių, privalo imtis pagrįstų priemonių tik tam, kad išvengtų savo vykdomo skrydžio, kuriam yra kilusi vėlavimo rizika, atidėjimo, ar oro vežėjas taip pat privalo imtis pagrįstų priemonių, kad kiekvienas keleivis atvyktų į galutinę paskirties vietą be ilgo vėlavimo (pavyzdžiui, įvertindamas galimybę rezervuoti vietą keleiviui kitame skrydyje)?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.