Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 15. oktobra 2018 – British Airways Plc/MF

(Zadeva C-643/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: British Airways Plc

Tožena stranka: MF

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da se lahko dejanski letalski prevoznik sklicuje tudi na take izredne razmere, do katerih ni prišlo pri letu, za katerega je imel potnik rezervacijo, temveč je do njih prišlo istega dne pri – ne neposredno – predhodnem letu, opravljenem z letalom, s katerim naj bi se v okviru postopka kroženja letov izvedel let, ki ga je rezerviral potnik?

Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da morajo „vsi ustrezni ukrepi“, ki jih mora sprejeti dejanski letalski prevoznik, da v primeru nastopa izrednih razmer ne bi bil obvezan k plačilu odškodnine v skladu s členom 7 te uredbe, zadevati le izognitev „izrednim razmeram“ (v konkretnem primeru dodelitev novega [poznejšega] Air-Traffic-Control-Slot prek Evropske organizacije za varnost zračne plovbe EUROCONTROL); ali pa se poleg tega zahteva, da dejanski letalski prevoznik določi tudi ustrezne ukrepe za izognitev sami odpovedi ali veliki zamudi?

Ali je treba – v primeru pritrditve temu, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe za izognitev sami veliki zamudi – člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da mora letalski prevoznik, da ne bi bil obvezan k plačilu odškodnine v skladu s členom 7 te uredbe, pri prevozu potnikov v okviru letalske zveze, obstoječe iz dveh (ali več) letov, sprejeti le ustrezne ukrepe za izognitev zamudi leta, ki bi lahko imel zamudo in ki ga opravi ta letalski prevoznik; ali pa da mora poleg tega sprejeti ustrezne ukrepe za izognitev veliki zamudi posameznega potnika v končnem namembnem kraju (na primer s preučitvijo možnosti spremembe rezervacije, ki vključuje drugo letalsko zvezo)?

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.