Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Chaskovo (Bulharsko) dne 18. října 2018 – SZ v. Mitnica Burgas

(Věc C-652/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Chaskovo

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: SZ

Odpůrkyně: Mitnica Burgas

Předběžná otázka

Musí být čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/20051 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, jakož i čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu právnímu předpisu, jako je čl. 20 odst. 1 Valuten Zakon (devizový zákon), který v případě porušení ohlašovací povinnosti podle článku 3 nařízení stanoví vedle uložení peněžité pokuty podle čl. 18 odst. 1 Valuten Zakon ve výši od 1 000 BGN do 3 000 BGN kumulativně konfiskaci neohlášené peněžní hotovosti v plné výši, nezávisle na jejím původu a účelu použití?

____________

1 Úř. věst. 2005, L 309, s. 9.