Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Haskovo (Bulgarien) den 18. oktober 2018 – SZ mod Mitnitsa Burgas

(Sag C-652/18)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Haskovo

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: SZ

Kassationssindstævnt: Mitnitsa Burgas

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 1 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet, og artikel 49, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at de er til hinder for en national retsforskrift som artikel 20, stk. 1, i Valuten Zakon (lov om valuta), der i tilfælde af en tilsidesættelse af angivelsespligten i forordningens artikel 3 udover pålæggelsen af en bøde på mellem 1 000 BGN og 3 000 BGN i henhold til artikel 18, stk. 1, i lov om valuta kumulativt foreskriver konfiskation af alle de ikke-angivne likvide midler uanset disses oprindelse og anvendelsesformål?

____________

1     EUT 2005, L 309, s. 9.