Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratived sad Haskovo (Bulgaaria) 18. oktoobril 2018 – SZ versus Mitnitsa Burgas

(kohtuasi C-652/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratived sad Haskovo

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: SZ

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Mitnitsa Burgas

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1889/20051 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta artikli 9 lõiget 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu valuutaseaduse (Valuten Zakon) artikli 20 lõige 1, mis näeb määruse artiklis 3 sätestatud deklareerimiskohustuse rikkumise eest lisaks valuutaseaduse (Valuten Zakon) artikli 18 lõike 1 alusel määratavale 1000 kuni 3000 Bulgaaria leevi suurusele rahatrahvile kumulatiivselt ette deklareerimata jäetud sularaha täieliku konfiskeerimise, olenemata selle päritolust ja kasutuseesmärgist?

____________

1 ELT 2005, L 309, lk 9.