Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2018. uputio Administrativen sad Haskovo (Bugarska) – SZ protiv Mitnica Burgas

(predmet C-652/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Haskovo

Stranke glavnog postupka

Podnositelj žalbe u kasacijskom postupku: SZ

Druga stranka u kasacijskom postupku: Mitnica Burgas

Prethodno pitanje

Treba li članak 9. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1889/20051 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice te članak 49. stavak 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi nacionalni pravni propis, kao što je članak 20. stavak 1. Valuten Zakon (Zakon o valutama), koji u slučaju povrede obveze prijavljivanja u skladu s člankom 3. te uredbe uz izricanje novčane kazne u skladu s člankom 18. stavkom 1. Valuten Zakona u iznosu od 1 000 BGN do 3 000 BGN kumulativno predviđa oduzimanje neprijavljene gotovine u cijelosti, neovisno o njezinu porijeklu i namjeni?

____________

1 SL 2005., L 309, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 224.)