Language of document :

Az Administrativen sad Haskovo (Bulgária) által 2018. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SZ kontra Mitnitsa Burgas

(C-652/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Haskovo

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: SZ

Ellenérdekű fél: Mitnitsa Burgas

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 9. cikkének (1) bekezdését, illetve az Alapjogi Charta 49. cikkének (3) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint a Valuten Zakon (valutatörvény) 20. cikkének (1) bekezdése, amely a rendelet 3. cikke szerinti nyilatkozattételi kötelezettség megsértése esetére a Valuten Zakon 18. cikkének (1) bekezdése szerinti, 1000 BGN-től 3000 BGN-ig terjedő bírsággal együtt a be nem jelentett készpénz teljes elkobzását írja elő, függetlenül annak származásától és rendeltetésétől?

____________

1 HL 2005. L 309., 9. o.