Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad - Haskovo (Bulgaria) la 18 octombrie 2018 – SZ/Mitnitsa Burgas

(Cauza C-652/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad - Haskovo

Părțile din procedura principală

Recurent: SZ

Intimată: Mitnitsa Burgas

Întrebarea preliminară

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/20051 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, precum și articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale precum articolul 20 alineatul 1 din Valuten zakon (Legea privind valuta) care, în cazul încălcării obligației de declarare prevăzute la articolul 3 din regulament, pe lângă aplicarea unei amenzi cu o valoare cuprinsă între 1 000 și 3 000 de leva bulgărești, în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 din Valuten zakon, prevede în mod cumulativ confiscarea integrală a numerarului nedeclarat, indiferent de originea și scopul utilizării acestuia?

____________

1 JO 2005, L 309, p. 9, Ediție specială, 19/vol. 07, p. 238.