Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Haskovo (Bolgarija) 18. oktobra 2018 – SZ/Mitnitsa Burgas

(Zadeva C-652/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Haskovo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: SZ

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Mitnitsa Burgas

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/20051 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje in člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, kot je člen 20(1) Valuten Zakon (zakon o valutah), ki v primeru kršitve obveznosti prijave na podlagi člena 3 te uredbe, poleg izreka globe na podlagi člena 18(1) Valuten Zakon v višini od 1000 BGN do 3000 BGN, hkrati določa zaseg celotne neprijavljene gotovine, ne glede na njen izvor in namen uporabe?

____________

1     UL L 309, str. 9.