Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – AQ protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-662/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: AQ

Druga stranka u postupku: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 8. Direktive od 19. listopada 2009.1 tumačiti na način da im se protivi to da se kapitalni dobitak ostvaren prilikom prijenosa vrijednosnih papira primljenih u zamjenu i kapitalni dobitak na koji je odgođeno plaćanje poreza oporezuju primjenom različitih pravila o određivanju porezne osnovice i po različitim poreznim stopama?

Osobito, treba li te iste odredbe tumačiti na način da im je protivno to da se umanjenja porezne osnovice kojima se uračunava razdoblje držanja vrijednosnih papira ne primjenjuju na kapitalni dobitak na koji je odgođeno plaćanje poreza, s obzirom na to da se to pravilo o određivanju porezne osnovice nije primjenjivalo na datum kad je taj kapitalni dobitak ostvaren, nego se primjenjuju na kapitalni dobitak od prijenosa vrijednosnih papira primljenih u zamjenu uzimajući u obzir datum zamjene, a ne datum stjecanja vrijednosnih papira koji su dani u zamjenu?

____________

1     Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE-a ili SCE-a iz jedne države članice u drugu (SL L 310, str. 34.)