Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Courd’appel de Paris (Prantsusmaa) 24. oktoobril 2018 – IT Development SAS versus Free Mobile SAS

(kohtuasi C-666/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IT Development SAS

Kostja: Free Mobile SAS

Eelotsuse küsimus

Kas see, kui tarkvara litsentsisaaja ei järgi tarkvara litsentsilepingu tingimusi (prooviaja möödumine, lubatud kasutajate arvu ületamine või muu mõõteühiku, nagu protsessorite arv, mida võib kasutada tarkvara juhiste järgimiseks, ületamine või tarkvara lähtekoodi muutmine, kui litsentsiga on see õigus jäetud algsele autoriõiguse omajale), kujutab endast

- tarkvara autoriõiguse omajale 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta1 artikliga 4 tagatud õiguste rikkumist (29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48 tähenduses2 )

- või võib sellele kohaldada erinevat õiguslikku regulatsiooni, näiteks üldise õiguse kohast lepingulise vastutuse regulatsiooni?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT L 111, lk 16).