Language of document :

A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IT Development SAS kontra Free Mobile SAS

(C-666/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: IT Development SAS

Alperes: Free Mobile SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az a tény, hogy a szoftverhasználati jog jogosultja nem tartja be a szoftverhasználati szerződés feltételeit (a próbaidőszak meghaladásával, az engedélyezett felhasználók számának vagy olyan más mérték túllépésével, mint a szoftver utasításainak végrehajtásához használható processzorok, vagy a szoftver forráskódjának módosítása révén, amennyiben a használati engedély e jogot az eredeti jogosult számára tartja fenn):

    a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK irányelv1 4. cikke által fenntartott, a szoftverhez fűződő szerzői jogok jogosultjának kárára elkövetett (a 2004. április 29-i 2004/48 irányelv2 értelmében vett) bitorlásnak minősül-e,

    vagy összhangban lehet-e egy olyan különálló jogi rendszerrel, mint az általános jogi szerződéses felelősség rendszere?

____________

1 A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 111., 16. o.).

2 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).