Language of document :

2018 m. spalio 24 d. Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IT Development SAS / Free Mobile SAS

(Byla C-666/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: IT Development SAS

Kita apeliacinio proceso šalis: Free Mobile SAS

Prejudicinis klausimas

Ar aplinkybė, kad programinės įrangos licencijos turėtojas nesilaiko šios įrangos licencijos sutarties sąlygų (naudoja pasibaigus bandomajam laikotarpiui, viršija leidžiamą naudotojų skaičių ar kitą matavimo vienetą, pavyzdžiui, procesorių, kuriuos galima naudoti siekiant įvykdyti programinės įrangos instrukcijas, skaičių, arba pakeičia pirminį programinės įrangos kodą, kai pagal licenciją šią teisę turi tik pirminis turėtojas), reiškia:

    – kad pažeidžiama programinės įrangos autorių teisių turėtojo teisė, suteikta pagal 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos1 4 straipsnį (kaip tai suprantama pagal 2004 m. balandžio 29 d. Direktyvą 2004/482 ),

    – ar kad tokiu atveju turi būti taikomas atskiras teisinis reguliavimas, kaip antai sutartinė atsakomybė, kylanti iš bendrųjų teisės nuostatų?

____________

1 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 157, p. 45).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2  t., p. 32).