Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Paris (Francija) – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Lieta C-666/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: IT Development SAS

Atbildētāja: Free Mobile SAS

Prejudiciālie jautājumi

Vai tas, ka programmatūras licenciāts neievēro programmatūras licences līguma noteikumus (pieļaujot izmēģinājuma termiņa izbeigšanos, pārsniedzot atļauto lietotāju vai tādu citu elementu skaitu kā procesori, kas var tikt izmantoti programmatūras instrukciju izpildei, vai modificējot programmatūras pirmkodu, ja licencē šīs tiesības ir paredzētas tikai sākotnējam īpašniekam), ir:

- Direktīvas 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) 1 par datorprogrammu tiesisko aizsardzību 4. pantā noteikto programmatūras autortiesību īpašnieka tiesību pārkāpums (Direktīvas 2004/48 (2004. gada 29. aprīlis) 2 izpratnē),

- vai arī uz to var attiecināt atšķirīgu tiesisko režīmu, piemēram, vispārējo tiesību līgumiskās atbildības tiesisko režīmu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 111, 16. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.).