Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 24 octombrie 2018 – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Cauza C-666/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Apelantă: IT Development SAS

Intimată: Free Mobile SAS

Întrebarea preliminară

Faptul că un deținător de licență de software nu respectă termenii unui contract de licență de software (prin expirarea unei perioade de testare, depășirea numărului de utilizatori autorizați sau a unei alte unități de măsură, cum ar fi procesoarele care pot fi utilizate pentru a executa instrucțiunile software-ului, sau prin modificarea codului-sursă al software-ului atunci când licența rezervă acest drept titularului inițial) constituie:

- o contrafacere (în sensul Directivei 2004/48 din 29 aprilie 20041 ) suferită de titularul dreptului de autor cu privire la software, care este rezervat de articolul 4 din Directiva 2009/24/CE din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator2

- sau poate face obiectul unui regim juridic distinct, precum regimul răspunderii contractuale de drept comun?

____________

1     Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

2     Directive 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, p. 16).