Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 24. oktobra 2018 – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Zadeva C-666/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: IT Development SAS

Druga stranka v postopku: Free Mobile SAS

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali to, da pridobitelj licence za programsko opremo ne upošteva pogojev iz licenčne pogodbe zanjo (z iztekom poskusne dobe, prekoračitvijo števila dovoljenih uporabnikov ali druge merske enote, na primer procesorjev, ki jih je mogoče uporabiti za izvajanje inštrukcij programske opreme, ali s spremembo njene izvorne kode, kadar je z licenco ta pravica pridržana za prvotnega imetnika), pomeni:

-    kršitev (v smislu Direktive 2004/48 z dne 29. aprila 20041 ), zaradi katere je oškodovan imetnik avtorske pravice za programsko opremo, pridržane na podlagi člena 4 Direktive 2009/24/ES z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov2 ,

-    ali pa je mogoče za tak položaj uporabiti ločeno pravno ureditev, na primer ureditev pogodbene odgovornosti na podlagi splošnega prava?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

2 Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L 111, str. 16).